Veseljko Koprivica

O opa­sno­sti me­sa iz Bra­zi­la Mirjana Dra­ško­vić in­for­mi­ra­la je sve nadležne, ali oni ni­su ni­šta pod­u­ze­li.
Sindikat podnio krivičnu prijavu, a Skupština opštine odlučila da zaustavi privatizaciju do rekonstrukcije pruge.
Demokrati i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora teško optužuju Investiciono razvojni fond Crne Gore.
Iz Crne Gore godinama se odnosilo kulturno blago, koje se sada nalazi u brojnim muzejskim i privatnim zbirkama.
Pored najvećih plata u zemlji, poslanici Crne Gore sebi osigurali razne privilegije, mnogi tvrde ponajbolje u Evropi.
Bivša njemačka ambasadorica nije postala počasna građanka Ulcinja, jer je strana državljanka, ali Rama i Thaci jesu.
Oglasi