Velika Kladuša

Fikret Abdić nikada i nikome nije položio račun za imovinu Agrokomerca u Hrvatskoj, koja je vrijednija od one u BiH.
Piše: Goran Borković - U Hrvatskoj nije zapravo poželjan niko drugačiji od bijelih katolika Hrvata.
Operativni štab za migracije Unsko-sanskog kantona sutra planira blokadu dva prihvatna centra kod Bihaća i Velike Kladuše
Direktorica Doma zdravlja u Velikoj Kladuši izjavila je da je policija u tom gradu zabranila rad Ljekarima bez granica.
Šuhret Fazlić kaže da migrantska kriza ne postoji u BiH nego samo u Bihaću, gdje trenutno boravi više od 6000 migranata.
Imama Smaila Buljubašića u selu Vrnograč, zbog saradnje sa NOP-om, strijeljali su pripadnici 369. njemačkog puka.
Oglasi