Vedrana Maglajlija

Nema načina i argumenata da se relativizira zločinački karakter pokreta koji su bili na strani fašista, kaže Goldstein.
Firma koja uvozi medicinske uređaje mora biti registrirana u Agenciji za lijekove i ovlaštena i za servisiranje aparata.
Stari zanati su bili pred nestajanjem i prije krize a mjere vlasti za pomoć ekonomiji u njihovom slučaju ne znače mnogo.
Novac koji dijaspora šalje u zemlje regije veliki je pokretač ekonomija država regije.
Naredba kriznih štabova da se primaju samo hitni slučajevi, nekim građanima stvara zapreke u dobijanju terapije.
Više od 100 građana BiH koji su se vratili iz inozemstva ne znaju ostaju li u Domu Bjelave 14 ili 28 dana.
Oglasi