Vedrana Maglajlija

Afere kao što su ʽrespiratoriʼ stvorile su potencijal za veću građansku energiju, ali ne postoji politička snaga za to.
Nema načina i argumenata da se relativizira zločinački karakter pokreta koji su bili na strani fašista, kaže Goldstein.
Firma koja uvozi medicinske uređaje mora biti registrirana u Agenciji za lijekove i ovlaštena i za servisiranje aparata.
Stari zanati su bili pred nestajanjem i prije krize a mjere vlasti za pomoć ekonomiji u njihovom slučaju ne znače mnogo.
Novac koji dijaspora šalje u zemlje regije veliki je pokretač ekonomija država regije.
Naredba kriznih štabova da se primaju samo hitni slučajevi, nekim građanima stvara zapreke u dobijanju terapije.
Oglasi