Valutna klauzula

Problem građana s kreditima u švicarcima riješen je na godinu dana, no zaduženi traže trajne i konkretne mjere.
Dužnici koji su podigli kredite mogu, na temelju pravomoćne presude, od banaka tražiti povrat preplaćenih kamata.
Hrvatska udruga Franak kaže da je viši sud donio odluku o ništetnosti kamata, a odbio dio vezan uz valutnu klauzulu.
Hrvatska udruga Franak, nakon spora zbog valutne klauzule u 'švicarcima', sprema tužbu zbog kamata u kunama i eurima...
Udruga Potrošač želi dokazatida su banke primjenom valutne klauzule i promjenjive kamatne stope postupale nedopušteno.
Oglasi