Valute

Međunarodni monetarni fond procjenjuje da se 62% svjetskih deviznih rezervi čuva u dolarima, euro čini 20% tih rezervi, a
Štampanjem novih apoena venecuelanske valute nije spriječena hiperinflacija u toj državi. Mnoge firme su zatvorene nakon što
Cilj sporazuma je olakšati trgovinu koja se odvija u valutama dvije države i podržati finansijsku stabilnost.
Danas su se i banke uključile u sistem razvoja i primjene kriptovaluta.
Šta je valutni rat i ko su sudionici? Koja je uloga centralnih banaka? Šta je bolje: jaka ili slaba nacionalna valuta? Što
Prije tačno 15 godina tadašnje članice Evropske unije svoje nacionalne valute zamijenile su eurom. Uprkos izazovima i krizi
Oglasi