Vakcine

Mnoge od kompanija će se odreći profita te će osigurati da stanovništvo širom svijeta ima pristup vakcinama i testovima.
Zemlje su na Generalnoj skupštini Ujedinienih naroda pozvale velike sile da omoguće neometan pristup budućim vakcinama.
Za jesen epidemiolozi najavljuju složeniju epidemijsku situaciju. Osim korona virusa, očekuje se i senzonska gripa. U BiH
Kompanija planira zatražiti prijevremeno odobrenje za njeno ograničeno korištenje kod visokorizičnih grupa.
Ujednačene terapije za liječenje COVID-a 19 nema jer ne znamo puno o ovoj bolesti, kaže profesor Krešimir Pavelić.
Rusija je 11. augusta prva u svijetu registrirala vakcinu protiv korona virusa koja je prošla klinička ispitivanja.
Oglasi