Vakcine

Direktor Instituta 'Paul Ehrlich' je upozorio da će biti potrebno da prođe neko vrijeme da bi počela vakcinacija...
Mnoge od kompanija će se odreći profita te će osigurati da stanovništvo širom svijeta ima pristup vakcinama i testovima.
Zemlje su na Generalnoj skupštini Ujedinienih naroda pozvale velike sile da omoguće neometan pristup budućim vakcinama.
Za jesen epidemiolozi najavljuju složeniju epidemijsku situaciju. Osim korona virusa, očekuje se i senzonska gripa. U BiH
Kompanija planira zatražiti prijevremeno odobrenje za njeno ograničeno korištenje kod visokorizičnih grupa.
Ujednačene terapije za liječenje COVID-a 19 nema jer ne znamo puno o ovoj bolesti, kaže profesor Krešimir Pavelić.
Oglasi