Ušteda

Novim pravilima Evropske unije propisano je da se mrežni uređaji moraju sami isključiti kada nisu u upotrebi.
Crna Gora već pet godina radi na promovisanju energetske efikasnosti u državi. Rezultati su, kažu, dobri, ali je potrebno da
Rok za otplatu kredita Svjetske banke za otklanjanje posljedica poplava je 30 godina, a kamata je promjenjiva.
Sporazum o zajedničkim diplomatskim predstavništvima Makedonije i Srbije izazvao niz reakcija.
Država je energetsku sliku odlučila popraviti i građanima daje subvencije za obnovu, za šta treba 27,5 miliona eura.
Izgradnju prve eko-zgrade Ujedinjenih naroda na Balkanu finansirala je Vlada, a koštala je 3,5 miliona eura.
Oglasi