Ustaše

Nakon zabrane ustaških simbola u Austriji i visokih kazni predviđenih za njihovo isticanje, Katolička crkva pokrajine
Za dom spremni, Bleiburg
Hrvatska, smatra povjesničar, dobija šamare izvana zbog komemoracija na Bleiburgu, na koje aktuelna vlast ne reagira.
Bleiburg, Komemoracija
Katolička crkva u Koruškoj uskratila je dozvolu za održavanje mise kod Bleiburga za ubijene pripadnike vojske NDH-a.
U obrazloženju se navodi da se misa u austrijskoj pokrajini instrumentalizira i da šteti ugledu Crkve.
Ante Pavelić
Grobovi ustaškog poglavnika i porodice u Madridu išarani su grafitima na ćirilici, srpom i čekićem i natpisima SKOJ.
Za dom spremni, Bleiburg
Na listi Ministarstva unutrašnjih poslova ukupno je 13 zastava i simbola čija zabrana stupa na snagu od petka.
Oglasi