Ustaše

Jasenovac
Već četvrtu godinu dio manjina i organizacija održava komemoraciju žrtvama odvojeno od državne komemoracije.
Počasni bleiburški vod kaže da ne treba dozvolu, jer se radi o crkvenom obredu, a komemoracija je na njihovom posjedu.
Neodvojivi su u Njemačkoj sjećanje na civilne žrtve i promišljanje o svim zločinima nacističkog režima Adolfa Hitlera.
Glavni problem komemoracija žrtvama Drugog svjetskog rata je instrumentalizacija u prilično plitke političke svrhe.
Nakon zabrane ustaških simbola u Austriji i visokih kazni predviđenih za njihovo isticanje, Katolička crkva pokrajine
Za dom spremni, Bleiburg
Hrvatska, smatra povjesničar, dobija šamare izvana zbog komemoracija na Bleiburgu, na koje aktuelna vlast ne reagira.
Oglasi