Useljavanje

Srbija i Hrvatska umaju više upisa u državljanstvo nego ispisa, dok je u BiH i na Kosovu suituacija obrnuta.
Iseljavanje
Hrvatska je na petom mjestu po useljavanju u ovu zapadnoevropsku zemlju, a listu predvodi Rumunija sa 432.852 ljudi.
Prema novom zakonu gradovi i općine imaju pravo u budućnosti reagirati na kretanja na tržištu rada.
Zemlja bilježi najsnažniji ekonomski rast u 20 godina, isplatile se i 'zlatne vize' za privlačenje stranaca...
Beba, Dijete
Više od 185.000 djece rodile su majke čije državljanstvo nije njemačko, što je porast za 25 posto.
Dok namjerava dati državljanstvo mladim imigrantima, SAD ne odustaje od zida na granici s Meksikom.
Oglasi