Upozorenje

Mornarica će preduzimati ʽzakonom dozvoljene odbrambene mjereʼ protiv brodova koji se približe na manje od 100 metara.
Ambasade EU-a, OSCE-a i SAD-a uputile su pismo državnim zvaničnicima koji su bili na skupu u Istočnom Sarajevu.
Apel sa 556 potpisa naišao na šutnju institucija, kojima su uručili 11 zahtjeva za djelovanjem i ponudili stručnu pomoć.
Greška je uočena u funkciji za upozorenje pilota o sistemu koji se koristi da se letjelica usmjeri na gore ili na dole.
Pojava novog virusa, zbog kojeg je umrlo devetero ljudi, oživila je bolna sjećanja na respiratornu infekciju SARS.
Sarajevo je i danas najzagađeniji glavni grad na svijetu. Kantonalna vlada epizodu upozorenja zamijenila je uzbunom.
Oglasi