UNICEF

Gospođa ministrica Nada Murganić odlučila je provesti jedan dan kao dijete u udomiteljskoj porodici.
Školi fudbala Respekt svakom djetetu pruža jednaku priliku da iskoristi potencijal, a njenu misiju prepoznala je i UEFA.
Intenzivne borbe u jemenskoj luci sada su opasno blizu bolnice, medicinsko osoblje i pacijenti čuju teško bombardiranje.
U ovoj državi svakih deset minuta umire jedno dijete zbog bolesti od kojih se mogu zaštititi, velika je neuhranjenost.
Riječ je o pomoći u hrani i higijenskim potrepštinama, to je prva pomoć kampu Rukban od januara.
Zbog rata u Jemenu, najmanje dva miliona djece nisu u mogućnosti pohađati nastavu. Djeca koja idu u školu, uz priliku da se
Oglasi