UN

Palestinska vlada u tajnosti je donijela odluku da poveća plate ministrima u vrijeme kada se zemlja suočava sa krizom.
Žena, Muškarac
Istraživanja pokazuju nedostatak političke volje koju bi trebalo uložiti u unapređenje ravnopravnosti žena i muškaraca.
Evropske zemlje osuđuju nasilni upad i slamanje demonstracija prodemokratski orijentiranih protesta.
Premijer Kosova je poručio da je pripadnik UNMIK-a spriječio vladavinu zakona koristeći službeni automobil UN-a.
Na spisku su imena više desetaka osoba, pretežno iz Srbije, koji ne mogu ući na teritorij Kosova.
U dvodnevnom bombardovanju vladinih snaga, koje podržava Rusija, u sjevernoj Siriji poginule su 43 osobe. Cilj su preostala
Oglasi