Ujguri

U godišnjem izvještaju na 300 strana se naglašava strašno stanje ljudskih prava u Kini i njihovo pogoršanje.
Kina je na udaru kritika aktivista za ljudska prava i stranih vlada zbog izvještaja o procesima i pritvorima Ujgura.
Zvenični Peking, između ostalog, mijenja obilježja i znamenitosti u gradu s arapskim karakteristikama u kineske.
Smatra se da je milion pripadnika muslimanske etničke skupine Ujgura zatočeno u centrima širom Kine.
Istraga novinske agencije Associated Press pokazala je da Kina, navodno, provodi sistematsku kampanju zatiranja jezika i
Izvještaji o masovnom pritvaranju i strogom nadzoru muslimanske manjine u Xinjiangu izazvali su međunarodne kritike.
Oglasi