Tvrtko Jakovina

Tvrtko Jakovina, historičar i profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, za Al Jazeeru je govorio o posljedicama, u
Hrvatska je uoči presude Prliću i ostalima fokusirana na za nju sporan dio optužnice o udruženom zločinačkom pothvatu.
Boljševici su 1917. predvođeni Lenjinom izveli komunističku revoluciju i promijenili historiju Rusije i cijelog svijeta.
Che Guevara se doživljava kao borac za ljudska prava i revolucionar, a ne govori se o zločinima koje je činio.
Historijski revizionizam pojava je koja traje 25 godina i koristi se neprovjerenim činjenicama.
Slovenci prodaju pivo 'Tito' i 'Jovanka', a u bivšim republikama SFRJ raspravlja se o brendiranju Titovog imena...
Oglasi