Tutin

Na ‘sandžačkom krovu’, ostaje samo ko je navikao da zima traje osam meseci, a da je i preostala četiri - hladno.
U Tutinu su izbjeglice i azilanti rado viđeni gost i svi su naviknuti na njih, kaže upravnik Centra za tražioce azila.
Osim u Albaniji, ugroženo je stanovništvo na jugozapadu Srbije, u Crnoj Gori, a Drina prijeti bijeljinskom kraju.
Istražili smo koliko je elektronizacija sistema efikasna i kako se zdravstvene ustanove regiona bore s tranzicijom.
Iz Evropskog pokreta upozoravaju da ovoj regiji u Srbiji zbog stope nezaposlenosti prijeti socioekonomski nestanak.
Sirijske žene i djeca koji su premješteni u kamp u gradiću na jugozapadu Srbije žale se na nehumane uslove.
Oglasi