Turski tok

Turski tok je gasovod koji vodi od Rusije ispod Crnog mora ka evropskom dijelu Turske i dalje do granice sa Grčkom.
Trasa budućeg gasovoda Turski tok uveliko se gradi u Srbiji. Bugarska i Mađarska još nisu počele realizaciju tog projekta,
Ugovor se odnosi na dionicu dugu 474 kilometra koja će ići od južne granice Bugarske sa Turskom do granice sa Srbijom.
Gradnju gasovoda za priključenje na Turski tok Srbija je počela, ali ne i Bugarska, preko koje se treba priključiti.
Turski tok čine dva kraka plinovoda, kojim će ruski plin biti isporučivan u Tursku, a preko nje i u Evropu.
Izgradnja Turskog toka kroz Srbiju počinje krajem marta, najavili su predstavnici Srbijagasa. Evropska energetska zajednica
Oglasi