Turska. Sirija

Prema dogovoru koji je postignut tada, turske i ruske trupe će imati zajedničke patrole u sjevernoj Siriji
Ništa nije pronađeno
Oglasi