Turisti

Turizam, Turisti, More
Turistički vaučeri za domaće goste izvan glavne sezone pokazali su dobre rezultate u nekim zemljama u susjedstvu.
Posmatranje medvjeda sve je popularnija turistička atrakcija na planini Tari u Srbiji. Tara je najveće stanište mrkog
Zabrana predviđa da sjedenje, jedenje ili pijenje na stepenicama može rezultirati globom u iznosu do 400 eura.
U Hrvatskoj je tokom prošlog mjeseca zabilježeno manje dolazaka stranih, ali više dolazaka domaćih turista.
Direktorica Zavičajnog muzeja Fatima Maslić govori o historiji i budućnosti ovog bh. grada.
Ovogodišnja turistička sezona u Hrvatskoj lošija je od prethodne. Konačni rezultati znat će se na kraju, ali pad, u svim
Oglasi