Tržište

Menadžeri koji nisu kadri prihvatiti novu logiku koja ih tjera iz njihove udobnosti, neće moći prevazići krizu.
Pandemija korona virusa izazvala je krah tržišta nekretnina širom svijeta. Zemlje regije prošle su relativno bolje od
Bjelovar, Tvornica
Iz nekih država stižu nagovještaji jačanja domaćih kapaciteta i smanjenja zavisnosti o drugim, posebno dalekim zemljama.
Ukidanjem treće smjene u fabrici, proizvodnja će pasti za 150 automobila.
Turisti
Pad turističkog prometa procjenjuje se do 80 posto i mnogi se već pripremaju za iduću sezonu.
Cjepivo, Vakcina, Korona virus
Francuski predsjednik pozvao je na sastanak direktora farmaceutske kompanije koja radi na vakcini protiv korona virusa.
Oglasi