Trawiniki

Čuvar u logoru Trawiniki i SS-ovac, decenijama je mirno živio u New Yorku, prije otkrivanja njegove prošlosti.
Ništa nije pronađeno
Oglasi