Toshiba

Japanska kompanija će u inostranstvu zatvoriti dvije od tri fabrike za proizvodnju televizijskih aparata.
Oglasi