Tomislav Marković

Kovanica autošovinizam ušla je u masovnu upotrebu, najprije u krugovima intelektualnih policajaca na braniku srpstva.
Naprednjaci znaju gdje da idu po mišljenje, jer u partiji vlada stroga podjela rada: jedan misli, ostali klimaju glavom.
Borka Pavičević
Za Srbiju će biti nade kada shvati da su Borka Pavićević i slični 'izdajnici' jedine patriote koje je imala...
Politički najotvorenije SPC je djelovala u Crnoj Gori pa i gubitak te ʽteritorijeʼ doživljava kao ideološku katastrofu.
Niske, neredovne zarade koje se često i ne isplaćuju, radno vrijeme koje traje po 10,14 i više sati, svakodnevni mobing.
Dok je zločinački režim Slobodana Miloševića žrtvovao živote nesretnih mladića, Vučić je birao namještaj za novi stan.
Oglasi