Tibor Varadi

Tibor Varadi smatra da su šanse za uspjeh hrvatske tužbe i srpske protivtužbe praktično zanemarive.
Oslobađanje Stanišića i Simatovića potvrda je da se spor Hrvatske i Srbije treba riješiti mimo suda, smatra Varadi.
Oglasi