Thugida

Više od 200 ekstremnih desničara okupilo se u njemačkom gradu Jena, drugi demonstranti ih gađali flašama i kamenjem.
Ništa nije pronađeno
Oglasi