Tema

Većina recikliranog ambalažnog otpada, uglavnom papira i plastike, izvozi se kao sirovina u susjedne zemlje.
Ako bi svi koristili svoje torbe za kupovinu umjesto kesa, masa otpada na deponijama smanjila bi se za 130.000 tona.
Država je sustav zbrinjavanja ambalažnog otpada dala na upravljanje državnom Fondu za zaštitu okoliša.
U procesu eurointegracija Bosna i Hercegovina usklađuje svoje zakonodavstvo s pravnim tekovinama Evropske unije.
Dejan Kamenjašević, sin radijskog reportera Mirka Kamenjaševića, prvi je Bosanac trener u španskoj ACB ligi.
Za bh. građane koji putuju u Hrvatsku 1. jula će početi primjena istog režima koji je važio za njihova putovanja u Schengensku zonu.
Oglasi