Telekomunikacije

Piše: Nedim Sejdinović - Neko će jednom morati podvući crtu i saopćiti građanima kako se trošio njihov novac.
Domaće kompanije se do 2027. godine moraju potpuno osloboditi opreme kineskog dobavljača za 5G mrežu.
Na gotovo mističan način nova tehnologija je dovedena u vezu sa aktuelnom pandemijom COVID-19.
Uvođenju napredne telekomunikacijske tehnologije prethode dugotrajna istraživanja, kaže stručnjak za mobilne mreže.
Mnogi prijavljeni na internet kući koriste vlastiti WiFi za pozive što povećava potrošnju podataka putem fiksnih mreža.
Digitalno tržište je fragmentirano na Zapadnom Balkanu, te je evidentan digitalni jaz između regije i Evropske unije.
Oglasi