Tehnička škola

Brojne su teškoće sa kojima se suočavaju djeca i mladi sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. U Tehničkoj školi u Banjoj Luci inkluzija je dobila...
Ništa nije pronađeno
Oglasi