Tatjana Đorđević Simić

Cirkularna ekonomija kao model upravljanja otpadom mogla bi biti jedini logičan odgovor na rastuće potrebe čovječanstva.
Facebook
Google i društvene mreže, poput Facebooka, Instagrama ili Twitera, znaju o nama i ono o čemu ni sami možda nismo znali.
Umetnički projekt lya Khrzhanovskyog DAU impresivno je i kontraverzno djelo.
Režiser Marco Proserpio napravio je film o tome kako je zid koji odvaja Palestinu od Izraela vidio jedan umjetnik.
Oglasi