Tatari

Nakon ruske aneksije Krima, mnogi Krimski Tatari prebjegli su u susjedne zemlje. Onima koji su spas pronašli u Poljskoj,
Onima koji su spas pronašli u Poljskoj, pritekli su u pomoć tamošnji Tatari koji su im pomogli da se snađu.
Na tromeđi Poljske, Litvanije i Bjelorusije još od 14. stoljeća žive Tatari, koji su se naselili tokom Džingis-kanovih
Tatari su stigli kao vojnici Džingis-kana, očuvali su svoju kulturu, no zajednicu ugrožava odlazak mladih u gradove.
Krimski Tatari ne pamte Rusiju po dobrom jer ih je Staljin protjerao sa Krima 1940-ih, pa su danas mnogi za Ukrajinu.
Na Krimu živi 250 hiljada Tatara. To su muslimani, koji govore turkijskim jezikom. Staljin ih je protjerao s Krima tokom
Oglasi