Tarik Jašarević

Sukobi između rivalskih libijskih strana za kontrolu nad glavnim gradom doveli su do raseljavanja više od 18.000 ljudi.
Ništa nije pronađeno
Oglasi