Tarech El Aissami

Tarecka El Aissamija je Washington označio kao 'velikog trgovca narkoticima' i podigao optužnicu protiv njega...
Ništa nije pronađeno
Oglasi