Talin

Cilj agencije u Talinu je djelovanje viznog informacionog sistema i baze podataka otisaka prstiju tražitelja azila.
Ovo je užasno, izgleda da je neko bio inspirisan događajima u Norveškoj, izjavio je premijer Estonije Andrus Ansip.
Oglasi