Talijani

Slovenija status 'autohtonih' manjina priznaje samo Talijanima i Mađarima, dok Austrija već duže traži isti...
Slovenija, Ljubljana
Ništa nije pronađeno
Oglasi