Sylvester Levay

Kako je Subotica, grad tradicionalnog mađarskog čardaša, postala izvorište talenata u drugim muzičkim žanrovima? Koliko je Omladinski festival značio...
Ništa nije pronađeno
Oglasi