Svjetski program za hranu

Bez humanitarne pomoći, stotine hiljada izbjeglih Sirijaca u Jordanu i Libanu nemaju novca za redovne obroke.
Agencija UN-a obustavlja pomoć zbog nedostatka sredstava te je uputila hitan poziv za 51 milion eura za decembar.
Oglasi