Svijet

Možemo se boriti potiv čudovišta, a da i sami to ne postanemo i postići finiju ravnotežu slobode i sigurnosti.
Svijet kakav smo poznavali na kraju 2019. već početkom 2020. više ne postoji.
COVID-19, koji se pojavio u decembru prošle godine u kineskom Wuhanu, proširio se u 200 zemalja i teritorija na svijetu.
Ako i kada splahne oluja sa bolešću COVID-19, vjerovatno će biti potrebne nove norme za komunikaciju između država.
Dok mnogi tvrde da je bolest COVID-19 promijenila svijet, ipak su suštinski nepromijenjeni ključni odnosi i problemi.
Brojne zemlje pooštravaju mjere, uvodeći kontrole na granicama, restrikcije u kretanju i putovanjima zbog širenja korona
Oglasi