Sveti Vasilije

Kako bi reagirala EU da je Islamska zajednica vlastima predložila da ona piše zakone a vlast se dogovara u džamiji?
Ništa nije pronađeno
Oglasi