Sud za ljudska prava

Ključna je spremnost domaćih političara na postizanje kompromisa i provođenje potrebnih reformi.
U Strasbourgu su se na dva dana susreli predsjednici parlamenata iz 47 država članica Vijeća Evrope. Sa promatračima iz
Neprovođenje odluke Suda za ljudska prava u Strazburu u slučaju Sejdić-Finci za Al Jazeeru je komentirala Doris Pack ,
Iako je Vrhovni sud Holandije odlučio da se UN ne mogu tužiti pred ijednim sudom, Srebreničani će to, ipak, pokušati.
Neslovencima koji su nakon osamostaljenja proglašeni strancima bez prava prebivališta ne može biti isplaćena odšteta.
Senat Evropskog suda za ljudska prava potvrdio je prvostepenu presudu iz postupka 'Kurić i ostali protiv Slovenije'...
Oglasi