Sud

Albancima, ali i građanima drugih nacionalnosti sa Kosova, Osnovni sud u Leskovcu počeo je slati pozive za izdržavanje
Kompanija je podbacila u uvjeravanju suda kako je svaki korisnik Facebook platforme dao svoj pristanak za tako nešto.
Konstatovano je da su stranice koje su kritične prema vladi i opoozicioni profili prijetnja nacionalnoj sigurnosti.
U tužbi predatoj Sudu BiH navodi se dug od raspodjele prihoda od indirektnih poreza.
Prijetnje prijavljuju i novinari i nevladin sektor, ali tvrde da se ne primjenjuju jednaki aršini.
Prošlo je pet godina otkad su snage ISIL-a počinile ratne zločine i protjerale hiljade Jezida. Sada ta zajednica traži
Oglasi