Sucre

U Boliviji će uskoro biti otvorena biračka mjesta na kojima će se birati novi predsjednik države. Prema anketama, trenutni
Prema podacima Ujedinjenih naroda, Haiti i Bolivija imaju najvišu stopu nasilja nad ženama. U Boliviji ih je gotovo 80 posto
Oglasi