Studenti

Mladi ljekari i studenti posljednje godine studija traže bolje vrednovanje svog rada.
Sa novim znanjem otvaraju se nove mogućnosti; narodi, zemlje i civilizacije napreduju, a neznanje vodi mržnji i nasilju.
Epidemija korona virusa u BiH ubrzala je realizaciju niza projekata koje su kreirali studenti i naučna zajednica.
Na koji način se nositi sa vanrednim i mjerama izolacije? Kako organizirati dan i spremati ispite kada koncentracija pada -
Ova nesretna situacija izvukla je kreativnu notu kod studenata kada su u pitanju obaveze na fakultetu, priznaju mladi.
Ukupno 14 Iranaca studira u Mađarskoj, neki imaju stipendije, a 'ponašali su se potpuno asocijalno i nasilnički'...
Oglasi