Strip

Samo u posljednjih pet godina snimljeno je više od 20 filmova koji za protagoniste imaju superjunake.
Ona je dio svijeta Revolucije saudijskih djevojaka, odnosno Saudi Girls Revolution (SGR).
Mural 'Sarajevski nevidljivi čovjek' podsjeća na lik i djelo Karima Zaimovića, ali i iznosi umjetnost među ljude...
Stripovi trebaju biti drski i buntovnički, ali u dijelovima arapskog svijeta lako dovode crtače u probleme.
Italijanska izdavačka kuća 'Sergio Bonneli' je objavila da je umro prvi crtač 'Duha sa sjekirom'...
Belgija se smatra jednim od svjetski najbitnijih tržišta stripa. S više od 700 autora, ta zemlja ima više takvih umjetnika
Oglasi