Stratfor

U tajnom memorandumu Stratfora ističu da treba voditi računa o odnosima u Federaciji BiH i radikalizaciji RS-a.
Riječ je o jednom od mailova kompanije Stratfor koja se bavi geopolitičkim analizama, koje WikiLeaks objavljuje.
Objelodanjeni e-mailovi američke istraživačke organizacije Stratfor.
E-mail poruke dobijene tokom niza anonimnih hakerskih napada otkrivaju unutrašnji ustroj američke obavještajne agencije.
Američki institut smatra kako su promjene u Evropi, Kini i na Bliskom istoku otvorile vrata novom međunarodnom okviru.
Dok je ostatak svijeta u prazničnom raspoloženju, hakeri su napali američku istraživačku grupu koja dnevno upozorava na sigurnosne propuste.
Oglasi