Strasbourg

Pred­stav­ni­ci NVO-a u ka­žu da ni­su iz­ne­na­đe­ni što ogro­man broj gra­đana traži prav­du u Strasbourgu.
BiH je pozvana da prevlada etničke i političke podjele na putu ka EU da bi proces ocjenjivanja aplikacije bio uspješan.
Izetbegović u Strazburu lobira protiv federalizacije, od koje ne odustaju hrvatski zastupnici.
Novoizabrani predsjednik Evropskog parlamenta italijanski je konzervativac Antonio Tajani.
Za funkciju predsjednika Evropskog parlamenta pretendira troje Italijana, dva Belgijanca, Rumun i Britanka Jean Lambert.
Primjenjivi zakonski okvir predviđao je moguće oslobađanje iz vjerskih razloga, ali tek nakon puberteta.
Oglasi