Šteta

Izvoz Srbije zbog 100-postotnih taksi koje je uvela Vlada Kosova smanjen za 80 posto, a Bosne i Hercegovine za 97 posto.
Piše: Hatidža Dedović - Jesmo li već zaboravili poplave i klizišta... Do onih narednih...A, kiša pada svaki dan...
Zbog jakog vjetra koji je počeo puhati u noći na ponedjeljak i nastavio tokom dana službe imale 700 intervencija.
London, Burza, Londonska burza
Prema istraživanju, Veliku Britaniju Brexit od referenduma košta 600 miliona funti sedmično, a BDP je pao za 2,4 posto.
U prvostepenoj presudi Radovanu Karadžiću navedeno je da su vlasti Reublike Srpske oduzimale imovinu žrtava nakon ili tokom
Više je od 360.000 poginulih, štete se procjenjuju na 400 milijardi dolara, više od 13 miliona izbjeglica i raseljenih.
Oglasi