Stephan Balliet

Stephan Balliet automobilom punim oružja uputio se prema sinagogi u Halleu kako bi počinio pokolj.
Ništa nije pronađeno
Oglasi