Stanovništvo

Cijene su rasle kao nikad u posljednjih deset godina, a najviše su poskupjeli energija za domaćinstva i goriva.
Kontinuirani pad broja stanovnika nastavio se i u prošloj godini, u kojoj je zabilježen pad od 1,2 posto.
Direktor Nacionalog centra za uragane Ken Grahem upozorio je da su razmjere uragana Florence zapanjujuće.
Odlazak, prije svega mladih ljudi, dovodi do mnogobrojnih problema u Tuzlanskom kantonu.
Kuću u Vrbovskom moguće je kupiti za 30.000 eura, a namjera lokalnih vlasti je vratiti ljude u taj hrvatski gradić.
Među odseljenima su najbrojniji mladi, jer je njih 48 posto bilo u dobi od 20 do 39 godina.
Oglasi